Factsheet CGT voor kinderen met een angststoornis

Angst hoort bij de normale ontwikkeling van kinderen. Er is sprake van overmatige angst als de angst niet in verhouding staat met de bedreiging van buitenaf of niet meer past bij de leeftijd. Er is pas sprake van een angststoornis als een kind erdoor belemmerd wordt in het dagelijks functioneren en niet meer kan genieten van normale levenservaringen. De factsheet CGT voor kinderen met een angststoornis legt kort en duidelijk uit wat een angststoornis is, welke symptomen erbij horen en wat de eerste stappen van een CGT-behandeling zijn. Via deze link is de factsheet te downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl