Extra hulp voor kwetsbare leerling vanwege corona

Er wordt extra geld vrijgemaakt voor hulp aan kwetsbare leerlingen die door het coronavirus niet naar school of de opvang kunnen. Dat schijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer. Wegens het coronavirus zijn scholen en kinderdagverblijven de komende tijd gesloten. De meeste leerlingen krijgen les op afstand, maar voor een groep kwetsbare leerlingen is dit niet mogelijk. Zij hebben bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of psychische problemen. Gemeenten krijgen van de regering extra geld om samen met scholen, de kinderopvang, Veilig Thuis en de jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat.

Voor meer informatie klik hier.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl