Effecten budgettraining ‘Grip op je knip’ bij mensen met een LVB

Het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool Amsterdam onderzocht de effecten van de budgettraining Grip op je Knip voor mensen met een LVB. In 6 wekelijkse groepsbijeenkomsten leren deelnemers keuzes maken over de besteding van hun geld, hoe een kasboek werkt, hoe je een budgetplan opstelt en bij wie zij terecht kunnen met financiële vragen. Deelnemers aan de budgettraining geven (direct) na de laatste training aan het gevoel te hebben dat ze beter met geld om kunnen gaan. De budgettraining lijkt geen invloed te hebben op de mate waarin hulp wordt gevraagd en hoe normaal het hebben van schulden wordt gevonden. Klik hier voor de infographic met de onderzoeksresultaten, hier voor de infographic met tips voor het geven van budgettrainingen, hier voor het artikel in Sociaalbestek en hier voor het onderzoeksrapport.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl