Een zorgplan met beelden in plaats van woorden

Zorg- en begeleidingsplannen zijn noodzakelijk bij het ondersteunen van cliënten. Maar voor hen is zo’n lap tekst vaak onoverzichtelijk, zeker als laaggeletterdheid een rol speelt. Van cliënten wordt echter wel verwacht dat ze inzicht hebben in hun eigen situatie en ook eigen keuzes maken.

Om cliënten hierin te ondersteunen is Visioplan ontwikkeld, een plan dat werkt met beelden in plaats van veel tekst. Visioplan is een web-gebaseerde applicatie voor mensen met multiproblematiek. De apps heel geschikt voor cliënten met een korte concentratieboog of laaggeletterden. De app vereenvoudigt de communicatie tussen cliënt en hulpverlener en helpt daarnaast bij het bepalen van stappen in het begeleidingsproces.

Reacties van cliënten en hulpverleners zijn positief:

Cliënt: De visuele aanpak geeft zelfvertrouwen: “Je ziet meteen waar je goed in bent!”

Hulpverlener: “Normaal zijn ze blij als de administratie achter de rug is. Nu hoorde je ‘Gaan we weer aan dat plan werken?”

Op de website van Visioplan is meer te vinden over de app, inclusief nog meer reacties van hulpverleners en cliënten die het gebruiken.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl