De ontmoeting tussen twee werelden: geef mij je hand.

Symposium van Amerpoort voor geestelijk verzorgers en gedragswetenschappers 28 oktober 13:00 uur – 17:00 uur Kontakt de Kontinenten, Soesterberg

Gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) en geestelijk verzorgers hebben de gezamenlijke taak om een persoon met een verstandelijke beperking in zijn culturele, levensbeschouwelijke en – persoonlijke – historische context te plaatsen.
Doel van het symposium is de ontmoeting tussen de hulpverlener (begeleider, geestelijk verzorger, therapeut) met de cliënt beter te laten verlopen.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl