Cursus Single-Case Design Study start 1 november!

De cursus N=1 Onderzoek, zoals hij in goed Nederlands heet, leert het effect van een behandeling bij 1 individu te toetsen aan de hand van de meetresultaten van die ene persoon. Bij een N=1 onderzoek gaat het dus niet om de effecten bij een groep deelnemers die een behandeling ondergaat, maar om de analyse van meetmomenten vóór, tijdens en na de interventie bij 1 persoon. N=1 Onderzoek is een internationaal geaccepteerde en toegepaste onderzoeksmethode. Ook leden van het Kenniscentrum LVB maken er in toenemende mate gebruik van. Na de cursus kunt u zelf aan de slag!

Meer informatie vindt u hier. Nog vragen? Mail naar Mischa Vreijsen (m.vreijsen@vobc.nu)
Aanmeldingsformulier cursus N=1 onderzoek 2019

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl