Besluitvorming rond aangifte van strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg

Medewerkers in de LVB-zorg worden regelmatig geconfronteerd met delinquent gedrag van cliënten. De vraag of en wanneer het strafrecht hierbij te betrekken leidt tot serieuze dilemma’s zoals blijkt uit het VGN artikel ‘Aangifte doen kan nuttig zijn‘.
Het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden heeft onderzoek gedaan naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met deze dilemma’s en welke kennis en afwegingen er nodig zijn voor en zo zorgvuldig mogelijke beslissing. Dit heeft geleid tot een checklist, een praatplaat en een boek.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl