Basisscholen en kinderopvang weer open

Op 11 mei gaan het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als ‘1,5-meterschool’ open te gaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen weer in de buitenlucht in groepsverband sporten. Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie van 21 april.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft alvast enkele vragen met antwoorden op hun website gezet.
Meer relevante informatie voor jeugdigen, ouders en jeugdprofessionals deelt het NJi op hun coronapagina.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB deelt informatie over het coronavirus op deze pagina.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl