Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg is vernieuwd

In eerdere uitgaven van de alternatievenbundel van Vilans lag de nadruk op alternatieven voor zware vrijheidsbeperkende maatregelen zoals banden. In deze versie is er meer aandacht voor vrijheid om je eigen leven in te richten in brede zin. Ook geeft deze versie een beeld van alternatieven op het gebied van domotica en andere technologieën. De nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen. De bundel is aangepast conform de nieuwe Wet zorg en dwang, die 1 januari 2020 in werking treedt.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl