Adviezen van jongeren om geweld in jeugdzorg te stoppen

In juni 2019 verscheen het eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” van Commissie De Winter. Daaruit bleek dat een aanzienlijke groep minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis was geplaatst, onvoldoende tegen geweld is beschermd. Kinderrechten zijn geschonden en levens beschadigd. De commissie doet verschillende aanbevelingen, onder andere gericht op het veiliger maken van de jeugdzorg. Jongeren uit de Augeo Jongerentaskforce en de Experienced Experts (ExpEx) vinden de adviezen van Commissie-De Winter goed, maar denken dat er meer nodig is om de jeugdzorg echt veilig te maken. Zij pleiten bijvoorbeeld voor meer samenwerken met ouders en familie en een steunfiguur voor ieder kind in de jeugdzorg. Ze hopen daarnaast dat het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, van het ministerie van VWS zo snel mogelijk wordt uitgevoerd zodat er alternatieven komen voor gesloten plaatsing. Ook pleiten ze voor een wetswijziging zodat jongeren tot hun 21e begeleid worden. Klik hier voor meer adviezen van deze jongeren.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl