Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking: onderzoeksresultaten en gebruik

In 2018 is vanuit De Borg een project gestart om de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) voor breed gebruik hanteerbaar te maken. Aan het onderzoek hebben 62 verschillende zorgorganisaties meegewerkt.

Met een controlegroep van 1350 mensen is de toegevoegde waarde van de AVVB onderbouwd en de bruikbaarheid van de vragenlijst getoetst. Deze onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de data zijn geanalyseerd. Dankzij de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) kan een cliënt niet alleen via de IQ-score in beeld worden gebracht, maar ook via zijn adaptieve vaardigheden.

In 2020 wordt er verder onderzocht of cliënten ook zelf de lijst kunnen invullen. Daarnaast zijn de onderzoekers sinds vorig jaar al gestart met herhaalde metingen om te kijken of de AVVB veranderingen in adaptieve vaardigheden kan meten.

In het magazine ‘Client in beeld door AVVB’ lees je over de resultaten en ervaringen van het werken met de AVVB.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl