Noodopvang van kinderen in kwetsbare situaties

Tijdens de coronacrisis is er extra ondersteuning mogelijk voor kinderen die zich nu onvoldoende kunnen ontwikkelen of voor wie de thuissituatie niet veilig genoeg is. De problemen in deze gezinnen bestonden misschien al, maar het kunnen ook nieuwe problemen zijn door de coronacrisis. Sommige ouders of opvoeders zijn onvoldoende veerkrachtig om hun kinderen de zorg, geborgenheid en voorspelbaarheid te bieden waaraan nu behoefte is. Ook kan het zijn dat de steun van belangrijke andere volwassenen, informele of formele hulpverleners tijdelijk wegvalt. Voor meer informatie kijkt u op de site van het NJi.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl