Handreiking jeugdprofessionals groepsgerichte opvoedingsondersteuning

Deze handreiking van de Hanze Hogeschool gaat over het bieden van opvoedingsonder-steuning om ouders te versterken. Door het bieden van steun aan ouders bij opvoeding en ouderschap worden de opvoedingscompetenties van ouders vergroot, de opvoedingssituatie verbeterd en een optimale ontwikkeling van kinderen bevorderd. Het gaat daarbij om het voorkomen van problemen zoals kindermishandeling, leerproblemen, emotionele en gedragsproblemen en om het creëren van optimale omstandigheden zodat kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit wordt ook wel preventief en omgevingsgericht handelen van jeugdprofessionals genoemd. In deze handreiking staan praktische handvatten voor jeugdprofessionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl