Cordaan ontwikkelt app die begeleiding helpt bij cliënt met verslaving

Cliënten met een LVB die middelen gebruiken: Wat moet je daar als begeleider over weten? Wat kun je voor deze cliënten doen? Deze twee vragen zijn de basis voor de web app ‘Gebruik en verslaving LVB’ die Cordaan samen met Jellinek heeft ontwikkeld. De uitgangspunten van beleid (voorlichten, ontmoedigen, signaleren, motiveren en behandelen) zijn in deze app uitgewerkt in concrete handelingsrichtlijnen voor de dagelijkse praktijk.

De app bevat informatie, filmpjes, instructies, verwijzingen naar websites en testen, signaleringslijsten en een functieanalyse. De app is bedoeld voor begeleiders, maar veel onderdelen kunnen samen met de cliënt worden bekeken.
De web app is te vinden op: https://gebruik-en-verslaving-lvb.cordaan.nl/

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl