Onderzoek & Praktijk
Tijdschrift van professionals die werken voor sociaal kwetsbare mensen met cognitieve beperkingen.

O&P is een platform voor een ieder die vanuit de praktijk of vanuit de onderzoekswereld nieuwe of vernieuwde inzichten en ervaringen heeft over het werk met cliënten met LVB-problematiek.Dit kan in de vorm van een artikel, een discussiestuk, een column, een verslag van een congres, een notitie over een onderzoek binnen de instelling, een reactie op een eerder verschenen artikel, een recensie over een publicatie, tips over cursussen en workshops, etc. De redactie van Onderzoek & Praktijk zal op de ingezonden kopij waar nodig commentaar geven en deze samen met de auteur(s) in een publiceerbare vorm omzetten. Aanwijzingen voor auteurs waaraan het artikel moet voldoen, vindt u in de schrijfwijzer.

Een publicatie voor het voorjaarsnummer dient elk jaar voor 1 maart ingestuurd te zijn en een publicatie voor het najaarsnummer dient elk jaar voor 1 september ingestuurd te zijn.

O&P is een uitgave van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB en verschijnt tweemaal per jaar.

Redactie
Annematt Collot D'Escury-Koenigs, Annie de Groot, Hendrien Kaal, Hilde Tempel, Jolanda Douma, Maroesjka van Nieuwenhuijzen, Mariët van der Molen, Inge Wissink en Albert Ponsioen.

Tekstcorrecties
Mischa Vreijsen

Vermenigvuldiging
Nezzo print en creatie – Druten
www.nezzo.nl

Correspondentie, kopij en abonnementen
Landelijk Kenniscentrum LVB, t.a.v. Redactie Onderzoek & Praktijk, Catharijnesingel 47, 3511 GC  Utrecht, tel. 030-7400400, redactie@kenniscentrumlvb.nl.

De volgende uitgaven zijn beschikbaar als pdf-bestand (klik op het gewenste nummer om het bestand te openen) :

OWO 1998 1 OWO 2000 2
OWO 1998 2 OWO 2001 1
OWO 1999 1 OWO 2001 2
OWO 1999 2 OWO 2002
OWO 2000 1 OWO 2003

 

OenP 2003 OenP najaar 2006 OenP voorjaar 2009 OenP najaar 2011 OenP voorjaar 2014 OenP najaar 2016
OenP 2004 OenP voorjaar 2007 Oen P najaar 2009 OenP voorjaar 2012 OenP najaar 2014 OenP voorjaar 2017
OenP voorjaar 2005 OenP najaar 2007 OenP voorjaar 2010 OenP najaar 2012 OenP voorjaar 2015  
OenP najaar 2005 OenP voorjaar 2008 OenP najaar 2010 OenP voorjaar 2013 OenP najaar 2015  
OenP voorjaar 2006 OenP najaar 2008 OenP voorjaar 2011 OenP najaar 2013 OenP voorjaar 2016  

Voor een gedrukte uitgave: leden LKC LVB: gratis, niet-leden: € 10.- + verzendkosten.
Te bestellen via e-mail redactie@kenniscentrumlvb.nl

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op